MILITÆRPOLITIFORENINGEN
BLE STIFTET 27. APRIL 1950

 

Foreningen het den første tiden "Militærpolitiets Soldatforening". Dette ble siden endret til det foreningen heter i dag - Militærpolitiforeningen, eller i kortform: MP-foreningen.

 

Som medlemmer kan opptas alt personell som har tjenestegjort- eller tjenestegjør i militærpolitiet, og som ikke har gjort seg uverdig til opptak. Om personell som aldri har tjenestegjort i militærpolitiet skal kunne opptas som medlemmer, avgjøres etter søknad av et enstemmig styre.

 

Hvis du ønsker å bli medlem, er det viktig at du oppgir når- og hvor du har tjenestegjort som MP, og om du har erfaring fra internasjonale operasjoner.

 

Ønsker du å bli medlem, kan du melde deg inn her...>


 

MP-FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND
H.M. Kong Harald V er forbundets høye beskytter.

NMKF er et veteranforbund, og er en landsomfattende sammenslutning av veteranorganisasjoner i form av soldat- og orlogsforeninger som arbeider etter de samme retningslinjer som NMKF.

Soldatforeningene omfatter alle som har gjort sin tjeneste, fra verneplikt til livslang tjeneste som yrkesbefal.  Felles for medlemmene er at de ønsker å videreføre kameratskap, minner, kulturtradisjon og historie fra tjenestetiden, og å arbeide for fremme av forsvarssaken.

I øyeblikket (2017) utgjør vi 14 organisasjoner med et samlet medlemstall på opp mot 6 000. Våre medlemmer har deltatt i alle Forsvarets operasjoner, fra 2. verdenskrig til Afghanistan, samt tjeneste i operative avdelinger her hjemme, ikke minst under «den kalde krigen».  Vi har også medlemmer som er fortsatt tjenestegjørende.

Link til NMKFs egne nettsider finner du her...>


 


Publisert: 2018-01-02 - Sist endret: 2018-01-03