MILITÆRPOLITIFORENINGEN
BLE STIFTET 27. APRIL 1950

 

Foreningen het den første tiden "Militærpolitiets Soldatforening". Dette ble siden endret til det foreningen heter i dag - Militærpolitiforeningen, eller i kortform: MP-foreningen.

 

Som medlemmer kan opptas alt personell som har tjenestegjort- eller tjenestegjør i militærpolitiet, og som ikke har gjort seg uverdig til opptak. Om personell som aldri har tjenestegjort i militærpolitiet skal kunne opptas som medlemmer, avgjøres etter søknad av et enstemmig styre.

 

SLIK BLIR DU MEDLEM:
Hvis du ønsker å bli medlem, er det viktig at du oppfyller kravet etter våre vedtekter, nemlig at du  har tjenestegjort- eller tjenestegjør i militærpolitiet. Hvis svaret er "JA", er det bare å registrere deg og innbetale årets medlemskontingenten.

 

INNMELDING PER E-POST

Først og fremst må du sende en e-post til: kasserer@mp-foreningen.no, hvor du oppgir (så langt det passer):
* Navn

* Fødselsdato og -år

* Adresse
* E-post

* Skriv til slutt enten "Jeg tjenestegjør nå som MP", eller "Jeg har tjenestegjort som MP".

 

INNMELDING PER BREV
Hvis du av en eller annen årsak vil melde deg inn per brev, kan du sende de samme opplysningene som angitt over til:
Militærpolitiforeningen

v/major Øystein Omholt
Sessvollmoen leir

20158 Sessvollmoen

 

INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT
Når du har sendt oss dine personalia per e-post eller brev, betaler du ganske enkelt medlemskontingenten som for 2018 er på kr. 200,-. Du kan enten betale direkte til vår bankkonto i DNB: 1503 89 24238, eller vippse til #98 333 - Militærpolitiforeningen.

 

Dette er alt du trenger å gjøre, og alt vi trenger å vite for å registrere deg som medlem. 


Publisert: 2018-01-02 - Sist endret: 2018-04-08


 

MP-FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND
H.M. Kong Harald V er forbundets høye beskytter.

NMKF er et veteranforbund, og er en landsomfattende sammenslutning av veteranorganisasjoner i form av soldat- og orlogsforeninger som arbeider etter de samme retningslinjer som NMKF.

Soldatforeningene omfatter alle som har gjort sin tjeneste, fra verneplikt til livslang tjeneste som yrkesbefal.  Felles for medlemmene er at de ønsker å videreføre kameratskap, minner, kulturtradisjon og historie fra tjenestetiden, og å arbeide for fremme av forsvarssaken.

I øyeblikket (2017) utgjør vi 14 organisasjoner med et samlet medlemstall på opp mot 6 000. Våre medlemmer har deltatt i alle Forsvarets operasjoner, fra 2. verdenskrig til Afghanistan, samt tjeneste i operative avdelinger her hjemme, ikke minst under «den kalde krigen».  Vi har også medlemmer som er fortsatt tjenestegjørende.

Link til NMKFs egne nettsider finner du her...>


 Publisert: 2018-01-02 - Sist endret: 2018-04-08