SLIK KONTAKTER DU STYRET

Styret kontakter du enklest enten med e-post eller ordinær post som angitt:

E-POST:
post@mp-foreningen.no - som kommer direkte til formann, viseformann og sekretær. Oppgi gjerne øverst i meldingen hvem du fortrinnsvis ønsker svar fra.

POST:
Militærpolitiforeningen
v/major Øystein Omholt
Sessvollmoen leir

2058 Sessvollmoen


 


Publisert: 2018-01-02 - Sist endret: 2018-04-08