TERMINLISTE

4. mai, 2018

GENERALFORSAMLING 2018

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. MAI 2018

På loftet i Militærpolitiets lokaler på Akershus festning
Fredag 4. mai 2018 kl. 18.00

Ærede medlemmer av MP-foreningen! Det har gått noen måneder siden siste Generalforsamling - i 2017.
Det er på tide med en ny generalforsamling både for å møtes, diskutere aktivitetene vi skal ha, foreningens
økonomi og andre aktuelle saker, samt gjennomføre valg. Styret har derfor besluttet at generalforsamlingen
finner sted den 4. mai 2018 på loftet i Militærpolitiets lokaler på Akershus festning. Vi tar sikte på å møtes kl 1800.

Forslag til generalforsamlingen

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bes sendt til foreningens leder på mailadresse
post@mp-foreningen.no innen mandag 23. april.

Agenda
Saksliste inneholder (vedtatt på styremøte den 10. april 2018):
1. Godkjenning av innkalling.
A. Valg av møteleder
B. Valg av referent
2. Årsberetningen ved sittende styre
A. Aktivitet
B. Styrets sammensetning
3. Godkjenning av regnskap og budsjett
A. Ansvarsfrihet for styret
B. Budsjett for det kommende året
4. Valgkomiteens arbeid i 2017-2018, og valg av representanter til styret v/Jan Norvalls.
A. Valg av ny nestleder
B. Valg av sekretær
C. Valg av et nytt styremedlem
D. Valg av nytt varamedlem
E. Valg av en ny revisor
F. Valg av en i valgkomiteen
5. Innkomne saker
6. Avslutning av generalforsamlingen ved ny leder

Siden vi forventer spesielt god stemning etter dette er det bestilt bord på Dubliners ca kl 1930.

Alle medlemmer er selvsagt inviterte til å bli med på generalforsamlingens sosiale del.

Vel møtt til Generalforsamling!

Øystein Omholt - leder