SLIK GÅR DU FREM NÅR DU BETALER KONTINGENT FOR 2018:

Er du ikke registrert som medlem tidligere,
kan du gjøre det
her__>


Siden ble publisert: 2018-01-02 - Sist endret: 2018-04-08


 

Kontingentinnbetaling via bank eller nettbank:

Innbetaling (Kontingent for 2018 er på kr 200,-) skjer til kontonummer 1503 89 24238 i DNB. Du kan også vippse beløpet til #98333 - Militærpolitiforeningen.

 

Så snart din innbetaling er registrert, og nødvendige personalia er mottatt av foreningen fra deg per e-post eller brev, er du tatt opp som medlem av Militærpolitiforeningen.

 

 

INNMELDING PER E-POST
Samtidig med dette må du sende en e-post til: kasserer@mp-foreningen.no, hvor du oppgir (så langt det passer):
* Navn
* Fødselsdato og-år
* Adresse
* E-post
* Skriv til slutt enten "Jeg tjenestegjør nå som MP", eller "Jeg har tjenestegjort som MP".

 

INNMELDING PER BREV
Hvis du av en eller annen årsak vil melde deg inn per brev, kan du sende de samme opplysningene som angitt over til:
Militærpolitiforeningen

v/major Øystein Omholt
Buskerud og Telemark HV-distrikt 03
3608 Heistadmoen