TIDLIGERE STATSMINISTER ODVAR NORDLI ER DØD

Odvar Nordli var i sin tid militærpoliti i Tysklandsbrigaden, som var aktiv i Tyskland mellom 1947 og 1953.

Statsminister fra 15. januar 1976 til 4. februar 1981.
Født 3. november 1927 - død 9. januar 2018.

- Med Odvar Nordlis bortgang har en av de store lederne i arbeiderbevegelsen gått bort. Han var den jordnære, folkekjære politikeren som representerte det ekte sosialdemokratiet. Han gjorde en stor innsats for Arbeiderpartiet, men også for Norge. Vi husker ham som den slagkraftige retorikeren, men først og fremst som en politiker med en sterk folkelig forankring, sier partileder Jonas Gahr Støre.

- Hans gjerning som stortingsrepresentant, statsråd og statsminister vil bli stående i Arbeiderpartiets historie. Han representerte hele landet, men vi vet at han alltid hadde hjertet sitt i Hedmark og på Stange. Jeg har gode minner fra samtaler med han i hans hjem på Stange, forteller Støre på Arbeiderpartiets nettside.

Nordli var fra Tangen i Stange kommune i Hedmark og var utdannet revisor. Han var stortingsrepresentant fra 1961 til 1985, etter to perioder som vararepresentant. Han var parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1973–76 og Stortingets visepresident 1981–85.

Før det igjen var han imidlertid en av mange som tjenestegjorde som militærpoliti under britisk kommando i Tysklandsbrigaden, da den var i virksomhet etter andre verdenskrig i Tyskland i 1947 til 1953.

Nordli ble statsminister den 15. januar 1976 og satt som regjeringssjef til den 4. februar 1981 da Gro Harlem Brundtland overtok. Odvar Nordli ble den første statsministeren som merket at Norge var blitt en oljenasjon og som fikk oljeinntekter inn i statsbudsjettet.

Men han måtte også stri med omstridte saker som dobbeltvedtaket om NATO og utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget, og den såkalte Volvo-avtalen, hvor svenske myndigheter foreslo at Norge skulle bli deleier i Volvo, mot at Sverige ble deleier av de norske oljeressursene. Motstanden hos sentrale krefter både i Norge og Sverige var for stor til at den ble en realitet.

Nordli ble i 1981 utnevnt til fylkesmann i Hedmark. Han tiltrådte embete i 1985 og hadde det til han gikk av med pensjon i 1993.

Han var medlem av Den norske Nobelkomite 1. januar 1985 – 31. desember 1996.

Odvar Nordli ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1994 for samfunnsnyttig virke.


Publisert 2018-01-09 - Oppdatert: 2018-01-10