Er MP-foreningen noe for deg?

Vi kan i så fall tilby;

Kameratskap blant kolleger i alle forsvarsgrener

«Like barn leker best» er det noe som heter.
Gjennom medlemskap i MP-foreningen gjør vi
det vi kan for at medlemmene skal føle
samhørighet med sine kollegaer, enten det
dreier seg om soldatkamerater fra
Tysklandsbrigaden, eller romkamerater fra
Sessvollmoen, Stavern eller Haakonsvern.
Militærpolitiforeningen har et nært samarbeid
med Forsvarets Militærpolitiavdeling (FMPA) og
-skole (FMPS).

Formelle- og uformelle sammenkomster og aktiviteter
Foreningen har som målsetting å avholde
medlemsmøter med faglig innhold, i tillegg til
mer uformelle samvær. Som her om bord på
veteranskipet KNM Alta, hvor medlemmene
pleier å komme sammen til sommeravslutning
med reker og hvitvin etter siste møte før
sommerferien.
Våre medlemsmøter har gjerne vært kombinert
med foredrag om aktuelle temaer som retter
seg mot Forsvaret generelt og vårt fag spesielt.

Tidsskrift, nettside og sosiale medier

Vår målsetting er å fortsette utgivelsen av vårt
tidsskrift – som så langt har nådd den anselige
alder av 60 år – enten som trykksak eller per e-
post. I tillegg finner du oss på nett – www.mp-
foreningen.no - på Facebook og Twitter.
Hvis du ønsker å bli medlem, er kontingenten for
2019 på kr 200,- . Du kan melde deg inn her – hvor du også finner annen
informasjon om foreningen. I tillegg vil du se hvordan du betaler medlemskontingenten. (Vi har
selvfølgelig Vipps).

Med vennlig hilsen

Øystein Omholt

Formann

Rekeaften på KNM Alta 14. juni 2018

Foto: Forsvaret

MP-foreningen har gleden av å invitere medlemmene på rekeaften 14. juni kl 1800.

Arrangementet finner sted på KNM Alta slik foreningen har hatt en tradisjon for.
Kuvertprisen er satt til kr 650 pr deltager.

Da vi må leie plass, beregne mat osv er det nødvendig med bindende påmelding. De som ønsker å delta kan innbetale kuvert til konto nr 1503 89 24238. Sett "Alta" og fullt navn som betalingsinformasjon.

Påmeldingsfrist: 8. juni 2018

Ridderslagning i den hvite kølles orden

 

Den Hvite Kølles Orden ble startet i 2013 på Bardufoss. Det er en orden for alle ansatte i Militærpolitiet stadig eller forhenværende. Både Hær, sjø, luft og HV. Hensikten med ordenen er å samle alle MP for å hedre de som har gjort noe ekstra, eller som har vært trofaste mot våpenet over tid. I tillegg samles vi for å se igjen gamle kjente og for å være sosiale.

7. juni er det ridderslagning med påfølgende ridderfest i Bardufoss. Informasjon fremgår av stevningen nedenfor.

Foreningens medlemmer som er i målgruppen oppfordres til å melde seg på. Egenandel er kr 400.

Stevning

Stevning til ridderslagning 7. juni. Påmelding innen 13. mai.

Fløytesnora nr 1 2018

Fløytesnora nr 1 2018 er tilgjengelig for nedlasting nedenfor.

Bladet har tradisjonelt vært for betalende medlemmer. Men foreningen er i en omstillingsfase, og ønsker å nå flest mulig. Derfor legger vi ut Fløytesnora fritt for nedlasting til glede for gamle, nåværende og fremtidige medlemmer.

Fløytesnora 2018-01

Last ned siste versjon av Fløytesnora her.

TIDLIGERE STATSMINISTER ODVAR NORDLI ER DØD

Odvar Nordli var i sin tid militærpoliti i Tysklandsbrigaden, som var aktiv i Tyskland mellom 1947 og 1953.

Statsminister fra 15. januar 1976 til 4. februar 1981.
Født 3. november 1927 - død 9. januar 2018.

- Med Odvar Nordlis bortgang har en av de store lederne i arbeiderbevegelsen gått bort. Han var den jordnære, folkekjære politikeren som representerte det ekte sosialdemokratiet. Han gjorde en stor innsats for Arbeiderpartiet, men også for Norge. Vi husker ham som den slagkraftige retorikeren, men først og fremst som en politiker med en sterk folkelig forankring, sier partileder Jonas Gahr Støre.

- Hans gjerning som stortingsrepresentant, statsråd og statsminister vil bli stående i Arbeiderpartiets historie. Han representerte hele landet, men vi vet at han alltid hadde hjertet sitt i Hedmark og på Stange. Jeg har gode minner fra samtaler med han i hans hjem på Stange, forteller Støre på Arbeiderpartiets nettside.

Nordli var fra Tangen i Stange kommune i Hedmark og var utdannet revisor. Han var stortingsrepresentant fra 1961 til 1985, etter to perioder som vararepresentant. Han var parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1973–76 og Stortingets visepresident 1981–85.

Før det igjen var han imidlertid en av mange som tjenestegjorde som militærpoliti under britisk kommando i Tysklandsbrigaden, da den var i virksomhet etter andre verdenskrig i Tyskland i 1947 til 1953.

Nordli ble statsminister den 15. januar 1976 og satt som regjeringssjef til den 4. februar 1981 da Gro Harlem Brundtland overtok. Odvar Nordli ble den første statsministeren som merket at Norge var blitt en oljenasjon og som fikk oljeinntekter inn i statsbudsjettet.

Men han måtte også stri med omstridte saker som dobbeltvedtaket om NATO og utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget, og den såkalte Volvo-avtalen, hvor svenske myndigheter foreslo at Norge skulle bli deleier i Volvo, mot at Sverige ble deleier av de norske oljeressursene. Motstanden hos sentrale krefter både i Norge og Sverige var for stor til at den ble en realitet.

Nordli ble i 1981 utnevnt til fylkesmann i Hedmark. Han tiltrådte embete i 1985 og hadde det til han gikk av med pensjon i 1993.

Han var medlem av Den norske Nobelkomite 1. januar 1985 – 31. desember 1996.

Odvar Nordli ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1994 for samfunnsnyttig virke.


Publisert 2018-01-09 - Oppdatert: 2018-01-10